چرخ خیاطی و گلدوزی ژنومه مدل جم گلد پلاس

۳۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1406

۲۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 1412

۲۴۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 808A

۴۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802A

۳۸۰۰۰۰۰۰ریال