چرخ خیاطی و گلدوزی ژنومه مدل جم گلد پلاس

۴۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1406

۲۷۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 1412

۲۸۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 808A

۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802A

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال