چرخ گلدوزی ژانومه مدل 500E

۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1860

۰ریال

چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E

۳۷۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل SKY LINE S3

۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۱۴۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 6800A

۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال