چرخ خیاطی و گلدوزی ژنومه مدل جم گلد پلاس

۳۲۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1406

۱۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 801A

۲۵۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 1512

۱۶۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 1412

۱۶۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802A

۳۸۰۰۰۰۰۰ریال