چرخ خیاطی و گلدوزی ژنومه مدل جم گلد

۲۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1406

۱۴۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 801A

۲۲۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 1512

۱۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 1412

۱۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802A

۳۸۰۰۰۰۰۰ریال