چرخ خیاطی و گلدوزی ژنومه مدل جم گلد پلاس

۳۲۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1406

۲۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 801A

۳۴۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 1412

۲۴۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 808A

۴۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802A

۳۸۰۰۰۰۰۰ریال