چرخ گلدوزی ژانومه مدل 500E

۱۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1860

۴۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل SKY LINE S3

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۷۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۵۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۴۵۰۰۰۰۰۰ریال